Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Endringshistorikk § 3-2 - § 3-16

  • 01.01.14 Bestemmelsene opphevet. Veiledningstekst tatt ut.