Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 14 Energi

§ 14-3. Minimumskrav til energieffektivitet

(1) Følgende verdier skal oppfylles:

Tabell: Minimumskrav

U-verdi
yttervegg
[W/(m2 K)]
U-verdi tak
[W/(m2 K)]
U-verdi gulv
på grunn og
mot det fri
[W/(m2 K)]
U-verdi vindu
og dør
inkludert
karm/ramme
[W/(m2 K)]
Lekkasjetall
ved 50 Pa
trykkforskjell
[luftveksling
pr. time]
≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5

(2) Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard.

Endringshistorikk § 14-3