Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

§ 1-5. Byggesaksbestemmelsenes virkeområde for fartøy

Byggesaksbestemmelsene gjelder for husbåter og for fartøy som tas ut av sin alminnelige drift og brukes til beboelse, næring eller lignende formål. Øvrige fartøy omfattes ikke av byggesaksbestemmelsene.

Endringshistorikk § 1-5

  • 01.01.17 Veiledning til nytt femte ledd.