Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 13 Sentral godkjenning for ansvarsrett

§ 13-2. Søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett

En søknad om sentral godkjenning skal sendes elektronisk til Direktoratet for byggkvalitet. Søknaden skal vedlegges dokumentasjon som viser at kravene i denne forskriften er oppfylt, jf. kapittel 9, 10, 11 og 13.

I søknaden kan det vedlegges dokumentasjon i samsvar med § 13-1b.

Søknad og vedlegg som ikke er utferdiget på norsk, svensk eller dansk skal vedlegges en oversettelse til ett av disse språkene.

Endringshistorikk § 13-2

  • 01.12.18 Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring Se forskrift og veiledning før denne endringen
  • 01.01.16 Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring.
  • 01.07.12. Statens bygningstekniske etat endret til Direktoratet for byggkvalitet.
  • 01.01.12. Redaksjonelle endringer.
  • 01.07.11. Ingress lagt inn.