Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 14 Kontroll av tiltak

§ 14-4. Tidsavgrensede krav om uavhengig kontroll

(ikke gitt)

Endringshistorikk § 14-4

  • 01.01.13. Redaksjonelle endringer.
  • 01.07.11. Ingress lagt inn.