Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 17 Refusjon

§ 17-8. Anledning til uttalelse til gitt pristilbud. Anbudskonkurranse

Krever kommunen pristilbud eller anbudskonkurranse i stedet for kostnadsoverslag for utførelsen av anlegget, skal tiltakshaver gis anledning til å uttale seg og eventuelt fremlegge reviderte beregninger.

Endringshistorikk § 17-8

  • 01.07.11. Ingress lagt inn.