Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 8 Ferdigstillelse

§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold

Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen som angitt i byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine ansvarsområder. Søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering.

Endringshistorikk § 8-2

  • 01.07.11. Ingress lagt inn.