Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Innledning til kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Dette kapitlet omfatter bestemmelser om dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket (FDV-dokumentasjon). Når et byggverk tas i bruk skal det foreligge FDV-dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte byggverket med tekniske installasjoner optimalt. Slik dokumentasjon vil også være nødvendig for å kunne gjøre tilpasninger på grunn av ombygginger og endringer i bruken som kan oppstå over tid.