Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 13 Sentral godkjenning for ansvarsrett

§ 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen søker i tiltaksklasse 1, 2 og 3.

Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende fagområder:

a. Arkitektur

b. Veg, utearealer og landskapsutforming

c. Oppmålingsteknisk prosjektering

d. Brannkonsept

e. Geoteknikk

f. Konstruksjonssikkerhet

g. Bygningsfysikk

h. Sanitærinstallasjoner

i. Varme- og kuldeinstallasjoner

j. Slukkeinstallasjoner

k. Ventilasjon- og klimainstallasjoner

l. Vannforsynings- og avløpsanlegg

m. Fjernvarmeanlegg

n. Løfteinnretninger

o. Lydforhold og vibrasjoner

p. Miljøsanering

q. Brannalarmanlegg

r. Ledesystem.

Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen utførende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende fagområder:

a. Innmåling og utstikking av tiltak

b. Veg- og grunnarbeider

c. Landskapsutforming

d. Vannforsynings- og avløpsanlegg

e. Fjernvarmeanlegg

f. Plasstøpte betongkonstruksjoner

g. Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

h. Murarbeid

i. Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner

j. Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning

k. Taktekkingsarbeid

l. Arbeid på bevaringsverdige byggverk

m. Installasjon av brannalarmanlegg

n. Installasjon av ledesystem

o. Sanitærinstallasjoner

p. Varme- og kuldeinstallasjoner

q. Slukkeinstallasjoner

r. Ventilasjon- og klimainstallasjoner

s. Løfteinnretninger

t. Riving og miljøsanering.

Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 for følgende fagområder:

a. Overordnet ansvar for kontroll

b. Våtrom (i nye boliger)

c. Lufttetthet (i nye boliger)

d. Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)

e. Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)

f. Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3)

g. Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3).

Endringshistorikk § 13-5

 • 21.10.16 Til tredje ledd bokstav g: Presisering av inndelingen i tiltaksklasser for utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner.
 • 01.07.16 Til annet ledd bokstav g: Henvisning til prosjektering etter energitiltaksmetoden og energirammemetoden tatt ut. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf).
 • 01.01.16 Veiledning endret som følge av forskriftsendringer om oppdeling og nye godkjenningsområder, og opphør av lokal godkjenning for ansvarsrett.
 • 01.01.15 Til andre ledd bokstav o: Redaksjonell endring.
 • 01.04.14 Presiseringer og redaksjonelle endringer i veiledning til andre ledd bokstav h (bygningsfysikk), bokstav j (ventilasjon- og klimainstallasjoner), tredje ledd bokstav c (grunnarbeid og landskapsutforming) og femte ledd bokstav c (lufttetthet i nye boliger).
 • 01.01.14 Administrativ endring.
 • 01.10.13 Foretatt presiseringer og redaksjonelle endringer i andre ledd bokstav a (overordnet ansvar for prosjektering) og l (løfteinnretninger), tredje ledd bokstav a (overordnet ansvar for utførelse) og l (sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner) og fjerde ledd (våtrom).
 • 03.05.13 Veiledning til første ledd om at ansvarlig søkers ansvar kan omfatte prosjekteringsledelse og byggeledelse tatt ut.
 • 01.04.13 Endret veiledning til første ledd (søkerfunksjonen). Endret veiledning til andre ledd bokstav k (vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg). Presisering i veiledning til andre ledd bokstav e om analysekompetanse i tiltaksklasse 3. Endret veiledning til andre ledd bokstav g om pålitelighetsklasser og brannklasser slik at er i samsvar med byggesaksforskriften § 9-4. Redaksjonelle endringer.
 • 15.02.13 Foretatt redaksjonelle endringer i veiledning til andre ledd bokstav o (brannalarm, nødlys og ledesystem).
 • 01.01.13 Veiledning og lenke til tabell som viser oversikt over gamle og nye godkjenningsområder for kontroll.
 • 01.07.12 Endring som følge av at obligatorisk sentral godkjenning for kontrollforetak er utsatt.
 • 30.03.12 Endring i tredje ledd a.3 (begrepsbruk), tredje ledd c og l (harmonisere dimensjoner), samt redaksjonell endring i innledning til bestemmelsen.
 • 04.01.12 Oppdatert tabell i innledningen iht. nye godkjenningsområder.
 • 01.01.12 Veiledning til nytt godkjenningsområde for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem, nytt godkjenningsområde for våtrom og nye kontrollområder. Mindre presiseringer og redaksjonelle endringer i veiledning for øvrig lagt inn.
 • 01.07.11 Ingress lagt inn.