Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel I Alminnelige bestemmelser

§ 1. Formål

Forskriften skal sikre at heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som settes i drift for første gang er i forsvarlig stand for å på den måten forebygge skade på liv, helse og materielle verdier.