Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.