Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Vedlegg III. Liste over sikkerhetskomponenter for heiser

Liste over sikkerhetskomponenter for heiser

1. Innretninger for låsing av etasjedørene.

2. Innretninger for å hindre fall som nevnt i nr. 3.2 i vedlegg I, for å hindre heisstolen i å falle eller foreta ukontrollerte bevegelser.

3. Hastighetsbegrensere.

4.

a) Energiakkumulerende buffere:

i) ikke-lineære, eller

ii) med demping av returbevegelsen.

b) Energiabsorberende buffere.

5. Sikkerhetsinnretninger på hydrauliske sylindere i hydrauliske kretser, når de brukes som innretninger for å hindre fall.

6. Elektriske sikkerhetsinnretninger i form av sikkerhetsbrytere med elektroniske komponenter.