Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 14 Energi

§ 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak

(1) For frittstående bygning til og med 70 m2 oppvarmet BRA gjelder i dette kapitlet kun § 14-1, § 14-3 og § 14-4 første ledd.

(2) For fritidsbolig til og med 70 m2 oppvarmet BRA gjelder ikke kravene i kapittel 14.

(3) For fritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA gjelder i dette kapitlet kun kravene i § 14-1, § 14-3 og § 14-4 første ledd.

(4) For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder ikke § 14-2. For fritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA med laftede yttervegger gjelder heller ikke § 14-4 fjerde ledd. Bygning med laftede yttervegger tilfredsstiller kravet til energieffektivitet når verdiene i punktene 1-5 i tabellen under er oppfylt. Energitiltakene kan fravikes forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker, samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles.

Tabell: Energitiltak for boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger

Energitiltak Boligbygning og fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA Fritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA
1. Dimensjon yttervegg ≥ 8″ laft ≥ 8″ laft
2. U-verdi tak [W/(m2 K)] ≤ 0,13 ≤ 0,13
3. U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] ≤ 0,10 ≤ 0,15
4. U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] ≤ 0,80 ≤ 1,2
5. Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling per time) ≤ 4,0 ≤ 4,5

(5) Rammekravet for energieffektivitet i § 14-2 første ledd kan økes med inntil 10 kWh/m2 oppvarmet BRA per år. Dette forutsetter at det på eiendommen produseres fornybar elektrisitet til bygningen, minst 20 kWh/m2 oppvarmet BRA per år.

Endringshistorikk § 14-5

  • 01.10.20 Veiledning til annet og tredje ledd: Presisering av arealgrense og definisjon av fritidsbolig som småhus. Veiledning til fjerde ledd: Presisering av definisjonen på laft.
  • 01.01.18 Veiledningen til § 14-5 fjerde ledd endret som følge av endring i forskriften Se veiledningen slik den var før denne endringen.