Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 6 Beregnings- og måleregler

§ 6-3. Avstand

Avstanden måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabobyggverkets fasadeliv eller nabogrense. Dersom byggverket har utstikkende bygningsdeler økes avstanden tilsvarende det bygningsdelen stikker mer enn 1,0 m ut fra fasadelivet.

 • Veiledning til bestemmelsen

  Denne bestemmelsen gjelder for beregning av regler om avstand. Regler om avstand følger av plan- og bygningsloven § 29-4 som sier at avstand fra bygning til nabogrense skal tilsvare bygningens halve høyde, men ikke mindre enn 4 meter dersom ikke annet følger av kommunens arealplaner. Tilsvarende setter TEK17 § 11-6 krav om avstand mellom bygninger som ikke er skilt med brannvegg. TEK17 § 6-3 er også aktuell når det er fastsatt krav til avstand i kommunens arealplaner.

  Avstanden skal måles horisontalt fra fasadeliv, det vil si fra ytterflaten av ytterveggen som vender mot naboen.

  Legg merke til følgende:

  • Der det er tilbygg, påbygg eller lignende, skal avstanden til nabogrensen måles fra tilbyggets eller påbyggets fasadeliv.
  • Utspring mindre enn 1,0 meter tas ikke med i målingen mellom fasadeliv og nabogrense.
  • Har utspringet større dybde enn 1,0 meter, skal avstanden økes tilsvarende det utspringet overskrider 1,0 meter. Se regneeksemplet nedenfor:

  Målereglene gjelder ikke for byggegrense mot offentlig vei. Ingen deler av bygningen kan krage ut over byggegrense mot offentlig vei eller gate.

  § 6-3 figur 1: Beregning av avstand til nabogrense for bygning med utspring/utkraging mindre enn 1,0 meter.

  § 6-3 figur 1: Beregning av avstand til nabogrense for bygning med utspring/utkraging mindre enn 1,0 meter. (Klikk for større bilde.)

  Regneeksempel for utspring/utkraging større enn 1,0 meter:

  Avstand fra fasadeliv til nabogrense = L + (l -1)

  L = avstand fra bygning til nabogrense
  l = lengde på utspring/utkraging

  Merk: Regneeksempelet skal ikke brukes dersom lengden på utspring/utkraging er mindre enn 1,0 meter.

Endringshistorikk § 6-3

 • 27.06.19 Redigert veiledning lagt inn