Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 3 Dokumentasjon av byggevarer

§ 3-1. Dokumentasjon av byggevarer til byggverk

(1) En byggevare skal ha forsvarlige egenskaper, som bidrar til at byggverk oppfyller kravene i denne forskriften. Egenskapene må kunne dokumenteres.

Endringshistorikk § 3-1