Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 14 Energi

§ 14-1. Generelle krav

(1) Bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk.

(2) Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal (BRA).

(3) U-verdier skal beregnes som gjennomsnitt for de ulike bygningsdelene.

(4) For bygning eller del av en bygning som skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke energikravene dersom energibehovet holdes på et forsvarlig nivå.

(5) Dersom kravene i dette kapitlet ikke kan forenes med bevaring av kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer.

Endringshistorikk § 14-1