Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 9 Ytre miljø

§ 9-5. Byggavfall og ombruk

(1) Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.

(2) Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. Byggverk skal prosjekteres og bygges slik at det er tilrettelagt for senere demontering når dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Endringshistorikk § 9-5

  • 01.07.22 Veiledningen til § 9-5 annet ledd er oppdatert som følge av krav som skal legge til rette for ombruk av materialer og demontering. Se veiledningen før endringen (pdf)