Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 5 Grad av utnytting

§ 5-3. Prosent bebygd areal (%-BYA)

Prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal etter § 5-2 og tomtearealet. Prosent bebygd areal skrives  %-BYA og angis i hele tall.

Endringshistorikk § 5-3

  • 27.06.19 Redigert veiledning lagt inn