Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

§ 4-2. Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen

Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket.