Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 8 Opparbeidet uteareal

§ 8-9. Trapp i uteareal

(1) Trapper i utearealer skal være lette og sikre å gå i.

(2) Trapper i utearealer med krav om universell utforming skal i tillegg ha

a) jevn stigning og samme høyde på opptrinn

b) håndløper på begge sider som følger hele trappeløpet og avsluttes med avrundet kant etter første og siste trinn

c) taktilt og visuelt farefelt foran det øverste trinnet

d) oppmerksomhetsfelt foran og inntil det nederste trinnet

e) synlig kontrastmarkering på trappeforkanten på de øvrige inntrinnene.