Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 8 Opparbeidet uteareal

§ 8-9. Trapp i uteareal

 • Veiledning til bestemmelsen

  Bestemmelsen regulerer trapper i uteareal. Dette er trapper som ikke er fysisk forbundet med byggverket, verken direkte eller via gangbro, repos eller lignende. For øvrige trapper gjelder § 12-14.

(1) Trapper i utearealer skal være lette og sikre å gå i.

 • Veiledning til første ledd

  God gangkomfort sikres blant annet ved at trappen har tilstrekkelig bredde og at det er et egnet forhold mellom inntrinn og opptrinn.

(2) Trapper i utearealer med krav om universell utforming skal i tillegg ha

 • Veiledning til annet ledd

  Det er viktig å tilpasse taktile og visuelle markeringer til trappens materialer og farge, både for å oppnå estetisk kvalitet og for å oppnå synlige kontraster.

  Kravet gjelder for trapper i uteareal som angitt i § 8-2.

a) jevn stigning og samme høyde på opptrinn

b) håndløper på begge sider som følger hele trappeløpet og avsluttes med avrundet kant etter første og siste trinn

 • Veiledning til annet ledd bokstav b

  Preaksepterte ytelser

  1. Håndløper i trapper må monteres med overkant 0,9 meter over inntrinnets forkant.
  2. I ekstra brede trapper kan det være håndløper i midten av trappeløpet som kan benyttes fra begge sider.

c) taktilt og visuelt farefelt foran det øverste trinnet

 • Veiledning til annet ledd bokstav c

  Preaksepterte ytelser

  1. Utforming av farefelt må være gjenkjennbart som taktil varsling av fare.
  2. Farefeltet må plasseres med ett trinns dybde før trappen starter.

d) oppmerksomhetsfelt foran og inntil det nederste trinnet

e) synlig kontrastmarkering på trappeforkanten på de øvrige inntrinnene.