Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

I Varme- og kjøleinstallasjon

§ 15-4. Varmepumpe- og kuldeinstallasjon

(1) Varmepumpe- og kuldeinstallasjoner skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på person, miljø, installasjon eller byggverk.

(2) Installasjonen skal

a) være tett og ha nødvendig sikring mot unormale driftsforhold

b) ha automatisk regulering og tilpasses energiøkonomisk drift

c) ha oppdelingsmulighet med avstengningsventil for gass og væske.

(3) Maskin-, kulde- og fryserom med store mengder kuldemedium, og andre rom som kan være utsatt for lekkasjer av kuldemedium, skal ha

a) gassvarslere

b) muligheter for nødventilasjon.