Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 9 Ytre miljø

§ 9-3. Forurensning i grunnen

Ved planlegging av byggverk skal det undersøkes om det finnes forurenset grunn.

Endringshistorikk § 9-3

  • 01.10.20 Veiledning til bestemmelsen: Presisering om undersøkelse av natur- og miljøforhold.