Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 5 Grad av utnytting

§ 5-5. Prosent bruksareal (%-BRA)

Prosent bruksareal angir forholdet mellom bruksareal etter § 5-4 og tomtearealet. Prosent bruksareal skrives  %-BRA og angis i hele tall.

Endringshistorikk § 5-5

  • 27.06.19 Redigert veiledning lagt inn