Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Del II Krav til sikkerhetskomponenter

§ 13. Identifikasjon av markedsdeltakere

Markedsdeltakerne skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene navngi følgende markedsdeltakere:

a) alle markedsdeltakere som har levert en sikkerhetskomponent til dem

b) alle markedsdeltakere som de har levert en sikkerhetskomponent til.

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i første ledd i ti år etter at de har fått en sikkerhetskomponent levert, og i ti år etter at de har levert en sikkerhetskomponent.