Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel III Samsvarsvurdering og CE-merking

§ 15. Framgangsmåter for samsvarsvurdering av sikkerhetskomponenter

Sikkerhetskomponenter skal være gjenstand for en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering:

a) modellen av sikkerhetskomponenten skal underkastes EU-typeprøvingen fastsatt i vedlegg IV del A, og typesamsvaret for sikkerhetskomponenten skal sikres med stikkprøvekontroll som fastsatt i vedlegg IX

b) modellen av sikkerhetskomponenten skal underkastes EU-typeprøvingen fastsatt i vedlegg IV del A, med typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter i samsvar med vedlegg VI

c) samsvar basert på fullstendig kvalitetssikring som fastsatt i vedlegg VII.