Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

VII Rengjøring før bygningen tas i bruk

§ 13-16. Rengjøring før bygningen tas i bruk

Overflater i rom, kanaler og lignende skal være rengjort før bygningen tas i bruk. Overflatene skal være frie for synlig støv og fett.