Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

VII Rengjøring før bygningen tas i bruk

§ 13-16. Rengjøring før bygningen tas i bruk

Overflater i rom, kanaler og lignende skal være rengjort før bygningen tas i bruk. Overflatene skal være frie for synlig støv og fett.

  • Veiledning til bestemmelsen

    Hensikten med kravet er å begrense forurensningsmengden til inneluft og sikre god inneluftkvalitet.

    Støv frigjøres gradvis og tilføres inneluften når bygningen tas i bruk. Prosessen påvirkes av trykkforholdene i rommene og kan pågå i svært lang tid.

    Faste rutiner for opprydding og renhold i hele byggeprosessen vil bidra til å redusere innholdet av støv i inneluften.

    For fastsettelse og bedømming av rengjøringskvalitet vises til NS-INSTA 800-1:2018.