Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 14 Energi

§ 14-3. Minimumsnivå for energieffektivitet

(1) Følgende minimumsnivå skal alltid være oppfylt:

a) Alle bygninger, unntatt boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger, skal ha:
Tabell: Minimumsnivå

U-verdi yttervegg [W/(m2 K)] U-verdi tak [W/(m2K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] U-verdi vindu og dør inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling per time)
≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5

b) Boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger skal ha:
Tabell: Minimumsnivå

Dimensjon yttervegg U-verdi tak [W/(m2 K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling per time)
≥ 6″ laft ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 6

(2) Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard.

Endringshistorikk § 14-3