Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

IV Løfteinnretninger

§ 15-12. Løfteplattformer

(1) Den sikkerhetsmessige utformingen av løfteplattformer skal være i henhold til direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet).

(2) Løfteplattformen skal

a) ha en alarm tilknyttet døgnbemannet vakt

b) ha et ventilasjonssystem, som også er tilfredsstillende ved driftsstans.

(3) Størrelsen på lastbæreren skal dimensjoneres for forutsatt bruk. Den frie bredden for døråpningen til en løfteplattform skal være minimum 0,9 m. De omliggende veggene skal være tilstrekkelig synlige i forhold til løfteplattformen.

(4) Installasjon, rom og sjakt for løfteplattformen skal ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller vanskeliggjøre vedlikehold.