Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 6 Beregnings- og måleregler

§ 6-5. Frittliggende bygning

En frittliggende bygning etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b skal plasseres minst 1,0 m fra andre bygninger på eiendommen. Avstanden måles fra bygningens fasadeliv.

  • Veiledning til første ledd

    Dersom en bygning er frittliggende, kan kommunen godkjenne at denne plasseres nærmere nabogrensen enn lovens hovedregel som er 4,0 meter. Dette følger av plan og bygningsloven § 29-4. Bestemmelsen definerer når en bygning anses frittliggende etter § 29-4 tredje ledd bokstav b.

    Avstanden på 1,0 meter skal måles mellom bygningenes fasadeliv.

Endringshistorikk § 6-5

  • 01.05.21 Veiledning til ny § 6-5 er lagt inn.