Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 9 Ytre miljø

§ 9-2. Helse- og miljøfarlige stoffer

 

Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer.

 

Endringshistorikk § 9-2