Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

IV Løfteinnretninger

§ 15-14. Trappeheiser

(1) Den sikkerhetsmessige utformingen av trappeheiser skal være i henhold til direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet).

(2) Trappeheiser skal ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller vanskeliggjøre vedlikehold.