Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Forordninger

Forordning (EU) nr. 305/2011

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI nr. 1 (forordning (EU) nr. 305/2011) slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv.

For å lese forordning (EU) nr. 305/2011 se her: 

ikon pdf med lenke

 

 

For å lese forordning (EU) nr. 305/2011 se her:

ikon pdf med lenke