Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

6. Forskjell mellom teknisk dokumentasjon og produktdokumentasjon

Det er nyttig å skille mellom produktdokumentasjon og teknisk dokumentasjon. Den tekniske dokumentasjonen er grunnlaget for produktdokumentasjonen, og består av innledende typeprøving, beregninger av byggevarens egenskaper, beskrivelse av byggevaren og så videre. Den tekniske dokumentasjonen eies av produsenten. Den trenger ikke følge byggevaren, men skal være tilgjengelig for Direktoratet for byggkvalitet, som er tilsynsmyndigheten for byggevarer i Norge. Produktdokumentasjonen er en fremstilling av informasjon om byggevarens egenskaper og ytelser. Denne skal bevise at byggevaren er i samsvar med kravene som stilles til den. Denne dokumentasjonen skal følge med byggevaren. Ytelseserklæring og CE-merking er eksempel på produktdokumentasjon.