Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 23 Tvisteløsning ved uenighet mellom de tekniske bedømmelsesorganer

Dersom de tekniske bedømmelsesorganer ikke blir enige om det europeiske bedømmelsesdokument innen de angitte tidsfrister, skal organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer framlegge saken for Kommisjonen for hensiktsmessig avgjørelse.