Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

1. Innledning

Byggevareforordningen fastsetter regler for omsetning og dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. I henhold til byggevareforordningen finnes det to veier til CE-merking av byggevarer. Den ene er obligatorisk, og gjelder for byggevarer der det finnes harmoniserte produktstandarder (plikt til å CE-merke). Den andre veien er frivillig og gjelder for byggevarer som ikke dekkes av en harmonisert produktstandard: Produsentene kan frivillig CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse (rett til å CE-merke).

For CE-merkede byggevarer må produsent utarbeide en såkalt ytelseserklæring, som står sentralt i byggevareforordningen, i tillegg til CE-merking.

Denne veiledningen gir en kort beskrivelse av de viktigste punktene i forordningen.