Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

14. Hvordan meddeles ytelseserklæringen?

Ytelseserklæringen skal følge med byggevaren. Det er tre måter å meddele ytelseserklæringen på:

 1. produsenten kan legge ved et papirkopi av ytelseserklæringen med byggevaren

 2. produsenten kan sende ytelseserklæringen elektronisk til kjøpere

 3. produsenten kan, dersom han ønsker det, gjøre ytelseserklæringen tilgjengelig på sine nettsider, så lenge han

  • sikrer at innholdet i ytelseserklæringer som er publisert blir uendret etter publisering på nettet
  • kontrollerer hjemmesider der ytelseserklæringer er publisert slik at ytelseserklæringer alltid er tilgjengelig
  • sikrer fri tilgang til ytelseserklæringer
  • sikrer at ytelseserklæringer er tilgjengelige i 10 år
  • gir informasjon til brukere om hvordan man kan finne frem til gjeldende ytelseserklæringer

Ved hjelp av referansenummeret til ytelseserklæringen som finnes på CE-merkingen vil det være enkelt for kjøper å finne frem til relevant ytelseserklæring.

Henvisninger