Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

15. Byggevarer som er individuelt produsert eller etter mål i en prosess som ikke innebærer serieproduksjon

Enkelte byggevarer er ikke underlagt krav til CE-merking og ytelseserklæring. At byggevaren ikke er underlagt regler om CE-merking og ytelseserklæring innebærer at det ikke er nødvendig med tredjepartsvurdering fra tekniske kontrollorgan.

Unntaket omfatter hovedsakelig tre tilfeller:

  1. Byggevarer som er individuelt produsert, eller er produsert etter mål i en prosess som ikke innebærer serieproduksjon - for en bestemt ordre - og installeres av produsenten som er ansvarlig for innbygging.

  2. Byggevarer som er produsert på byggeplassen av ansvarlige foretak i en byggesak.

  3. Byggevarer som er produsert etter tradisjonelle metoder, eller med metoder som egner seg for bevaring av kulturarven og i en ikke-industriell prosess, for rehabilitering av byggverk som er offisielt vernet eller bevaringsverdige på grunn av særskilt arkitektonisk eller historisk verdi.

Som alle unntak skal unntaket tolkes strengt. Unntaket får bare anvendelse dersom det ikke finnes europeiske (for eksempel REACH-forordningen) eller nasjonale regler (typisk TEK10) som krever angivelse av byggevarens vesentlige egenskaper. Dette unntaket tilsvarer omtrent den tidligere TEK10 § 3-2, som hadde særskilte regler for produkter til byggverk som bestilles eller lages for ett spesielt byggverk etter produksjonsmetoder som ikke inngår i produsentens ordinære virksomhet.

Henvisninger