Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 22 Offentliggjøring

Europeiske bedømmelsesdokumenter som vedtas av organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer, skal sendes til Kommisjonen, som skal offentliggjøre en liste over henvisninger til europeiske bedømmelsesdokumenter i Den europeiske unions tidende .

Kommisjonen skal offentliggjøre eventuelle ajourføringer av denne listen.