Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 32 Unionsfinansiering

  1. Unionen kan yte tilskudd til organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer til gjennomføringen av oppgavene nevnt i artikkel 31 nr. 4.

  2. Bevilgningene som fordeles til oppgavene fastsatt i artikkel 31 nr. 4, skal fastsettes hvert år av budsjettmyndigheten innenfor grensene for den gjeldende finansielle ramme.