Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Vedlegg

Vedlegg I

Liste over Kommisjonens vedtak og delegerte rettsakter som fastsetter eller endrer systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

Vedtak

CELEX

Tittel

95/467395D0467

KOMMISJONSVEDTAK av 24. oktober 1995
om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer
(95/467/EF)

96/577396D0577KOMMISJONSVEDTAK av 24. juni 1996
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til fastmonterte brannsløkkingsanlegg (96/577/EF)
96/578396D0578KOMMISJONSVEDTAK av 24. juni 1996
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til sanitærutstyr (96/578/EF)
96/580396D0580KOMMISJONSVEDTAK av 24. juni 1996
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til påhengsvegger (96/580/EF)
96/579396D0579KOMMISJONSVEDTAK av 24. juni 1996
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til fast vegutstyr (96/579/EF)
96/582396D0582KOMMISJONSVEDTAK av 24. juni 1996
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til limte glasfasadar og metallankerboltar til bruk i betong (96/582/EF)
97/161397D0161KOMMISJONSVEDTAK av 17. februar 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til metallankerboltar til festing av lette system i betong (97/161/EF)
97/176397D0176KOMMISJONSVEDTAK av 17. februar 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til konstruksjonstrevarer og tilhøyrande varer (97/176/EF)
97/177397D0177KOMMISJONSVEDTAK av 17. februar 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til injeksjonsboltar av metall til bruk i murverk (97/177/EF)
97/462397D0462KOMMISJONSVEDTAK av 27. juni 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til trebaserte plater (97/462/EF)
97/463397D0463KOMMISJONSVEDTAK av 27. juni 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til plastankerboltar til bruk i betong og murverk (97/463/EF)
97/555397D0555KOMMISJONSVEDTAK av 14. juli 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til sement, byggjekalk og andre hydrauliske bindemiddel (97/555/EF)
97/556397D0556KOMMISJONSVEDTAK av 14. juli 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til samansette system/modular for utvendig varmeisolasjon med puss (97/556/EF)
97/597397D0597KOMMISJONSVEDTAK av 14. juli 1997 om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggjevareri medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til armeringsstål og spennstål for betong (97/597/EF)
97/638397D0638KOMMISJONSVEDTAK av 19. september 1997 om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til festeinnretningar for konstruksjonstrevarer (97/638/EF)
97/740397D0740KOMMISJONSVEDTAK av 14. oktober 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer
i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til murverk og nærskylde varer (97/740/EF)
97/808397D0808KOMMISJONSVEDTAK av 20. november 1997 om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til underlagsdekke (97/808/EF)
98/279398D0279KOMMISJONSVEDTAK av 5. desember 1997 om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til ikkje-berande,
varige forskalingsmodular/-system som er samansette av holblokker
eller isolasjonsplater og eventuelt betong (98/279/EF)
98/143398D0143KOMMISJONSVEDTAK av 3. februar 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til system av mekanisk festa, bøyelege vasstettingssjikt til tak (98/143/EF)
98/213398D0213KOMMISJONSVEDTAK av 9. mars 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til modular for innvendige skiljevegger (98/213/EF)
98/214398D0214KOMMISJONSVEDTAK av 9. mars 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til konstruksjonsmetallvarer og tilhøyrande varer (98/214/EF)
98/436398D0436KOMMISJONSVEDTAK av 22. juni 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til taktekkingsmateriale, overlys, takvindauge og tilhøyrande varer (98/436/EF)
98/437398D0437

KOMMISJONSVEDTAK av 30. juni 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til innvendige og utvendige veggkledningar og himlingskledningar (98/437/EF)

98/456398D0456KOMMISJONSVEDTAK av 3. juli 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til etterspenningsutstyr til forspente konstruksjonar (98/456/EF)
98/598398D0598KOMMISJONSVEDTAK av 9. oktober 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til tilslag (98/598/EF)
98/599398D0599KOMMISJONSVEDTAK av 12. oktober 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til påstrykingsmembranar for tak (98/599/EF)
98/600398D0600KOMMISJONSVEDTAK av 12. oktober 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,med omsyn til sjølvberande
gjennomskinlege taksystem (bortsett frå glasbaserte system) (98/600/EF)
98/601398D0601KOMMISJONSVEDTAK av 13. oktober 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til varer til vegbygging (98/601/EF)
99/89399D0089KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte trappesystem (1999/89/EF)
99/90399D0090KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til membranar (1999/90/EF)
99/91399D0091KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999 om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til varmeisolerande varer (1999/91/EF)
99/92399D0092KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til lette trebaserte komposittbjelkar og -søyler (1999/92/EF)
99/93399D0093KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til dører, vindauge, lemmar, persienner, portar og tilhøyrande beslag (1999/93/EF)
99/94399D0094KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til prefabrikkerte varer av vanleg betong, lettbetong eller trykkherda lettbetong (1999/94/EF)
99/453399D0453KOMMISJONSVEDTAK av 18. juni 1999
om endring av vedtak 96/579/EF og 97/808/EF om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til høvesvis fast vegutstyr og underlagsdekke (1999/453/EF)
99/454399D0454KOMMISJONSVEDTAK av 22. juni 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til branntettande, brannisolerande og brannvernande varer (1999/454/EF)
99/455399D0455KOMMISJONSVEDTAK av 22. juni 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til prefabrikkerte byggjesystem med stenderverk og tømmer (1999/455/EF)
99/469399D0469KOMMISJONSVEDTAK av 25. juni 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med hensyn til byggevarer til betong, mørtel og injiseringsmasse (1999/469/EF)
99/470399D0470KOMMISJONSVEDTAK av 29. juni 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med hensyn til lim til bygging (1999/470/EF)
99/471399D0471KOMMISJONSVEDTAK av 29. juni 1999 om fremgangsmåten
for samsvarsattestering for byggevarer i henhold til
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med hensyn til oppvarmingsapparater (1999/471/EF)
99/472399D0472KOMMISJONSVEDTAK av 1. juli 1999 om fremgangsmåten
for samsvarsattestering for byggevarer i henhold til
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF
med hensyn til rør, tanker og tilbehør som ikke er i kontakt med vann beregnet på konsum (1999/472/EF)
2000/245300D0245KOMMISJONSVEDTAK av 2. februar 2000 om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til
artikkel 20 nr. 4 i rådsdirektiv 89/106/EØF
med hensyn til plateglass, profilglass og glassbyggestein (2000/245/EF)
2000/273300D0273KOMMISJONSVEDTAK av 27. mars 2000 om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av sju varer (2000/273/EF)
2000/447300D0447KOMMISJONSVEDTAK av 13. juni 2000 om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til prefabrikkerte trebaserte berande plater og
sjølvberande lette komposittplater (2000/447/EF)
2000/606300D0606KOMMISJONSVEDTAK av 26. september 2000 om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer
av seks varer (2000/606/EF)
2001/19301D0019KOMMISJONSVEDTAK av 20. desember 2000 om framgangsmåten
for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF,
med omsyn til dilatasjonsfuger for vegbruer (2001/19/EF)
2001/596301D0596KOMMISJONSVEDTAK av 8. januar 2001
om endring av vedtak 95/467/EF96/578/EF96/580/EF
97/176/EF97/462/EF97/556/EF97/740/EF
97/808/EF98/213/EF98/214/EF98/279/EF
98/436/EF98/437/EF98/599/EF98/600/EF
98/601/EF1999/89/EF1999/90/EF1999/91/EF, 1999/454/EF1999/469/EF1999/470/EF1999/471/EF
1999/472/EF2000/245/EF2000/273/EF og 2000/447/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av visse byggjevarer i medhald av artikkel 20 i rådsdirektiv 89/106/EØF (2001/596/EF)
2001/308301D0308KOMMISJONSVEDTAK av 31. januar 2001 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte utvendige veggkledningsplater med varmeisolasjonslag (2001/308/EF)
2002/359302D0359KOMMISJONSVEDTAK av 13. mai 2002 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer som er i kontakt med drikkevatn, i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF (2002/359/EF)
2002/592302D0592KOMMISJONSVEDTAK av 15. juli 2002 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til gypsum produkter, fastbrannslokningsapparater, sanitær utstyr, og tilslag (2002/592/EF)
2003/403303D0403KOMMISJONSVEDTAK av 17. januar 2003 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer (2003/403/EF), som endret ved Kommisjonsvedtak av 7. august 2003 (2003/593/EF), 5. oktober 2006 (2006/673/EF), 15. mai 2007 (2007/348/EF)
2003/639303D0639KOMMISJONSVEDTAK av 4. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til bereboltar til konstruksjonselement (2003/639/EF)
2003/640303D0640KOMMISJONSVEDTAK av 4. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for utvendige veggkledningar (2003/640/EF)
2003/655303D0655KOMMISJONSVEDTAK av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til byggjesett for vasstette sjikt til golv og vegger i våtrom (2003/655/EF)
2003/656303D0656KOMMISJONSVEDTAK av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av sju varer (2003/656/EF)
2003/728303D0728KOMMISJONSVEDTAK av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til diverse byggesett (2003/728/EF)
2003/722303D0722Kommisjonsvedtak 2003/722/EF av 6. oktober 2003 om framgangsmåten for bekreftelse av samsvar for byggeprodukter i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til sett for vanntetting av brodekk i flytende form
2004/663304D0663Kommisjonsvedtak 2004/663/EF av 20. september 2004 om endring av kommisjonsvedtak 97/464/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggeprodukter i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF når det gjelder produkter til spillvannkonstruksjoner (2004/663/EF)
2005/403305D0403KOMMISJONSVEDTAK av 25. mai 2005 som fastsetter av klasser for ekstern brannytelse til tak, takbelegg i henhold til rådsdirektiv 89/106/EØF (2005/403/EF)
2005/484305D0484KOMMISJONSVEDTAK av 4. juli 2005 om framgangsmåten for samsvarsattestering for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til byggesett for kjølerom og byggesett for klimaskjermer til kjølerom (2005/484/EF)
2005/610305D0610KOMMISJONSVEDTAK av 9. august 2005 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer (2005/610/EF)
2006/213306D0213KOMMISJONSVEDTAK av 6. mars 2006 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til tregulv, paneler av heltre, og kledning (2006/213/EF)
2006/600306D0600KOMMISJONSVEDTAK av 4. september 2006 som fastsetter klasser for ekstern brannytelser til visse byggevarer med hensyn til sandwich-element for tak med ytterhud av metallplater (2006/600/EF)
2010/81310D0081KOMMISJONSVEDTAK av 9. februar 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til flislim (2010/81/EF)
2010/82310D0082KOMMISJONSVEDTAK av 9. februar 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til dekorative veggtapet og veggpaneler (2010/82/EF)
2010/83310D0083KOMMISJONSVEDTAK av 9. februar 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til lufteksponert sammenføyningsforbindelser (2010/83/EF)
2010/85310D0085KOMMISJONSVEDTAK av 9. februar 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til sementbasert- og kalsiumsulfatbasert avretningsmasse og gulvavretningsmasse av syntetisk harpiks (2010/85/EF)
2010/737310D0737KOMMISJONSVEDTAK av 2. desember 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til stålplater med polyester belegg og plastisol belegg (2010/737/EF)
2010/738310D0738KOMMISJONSVEDTAK av 2. desember 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til fiberarmert gipsbasert støpe (2010/738/EF)
2011/19311D0019KOMMISJONSVEDTAK av 14. januar 2011 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til tettingsmassar til bruk i ikkje-berande konstruksjonar i bygningar og gangvegar (2011/19/EU)
2011/284311D0284KOMMISJONSAVGJERD av 12. mai 2011 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til straumkablar, styrekablar og kommunikasjonskablar (2011/284/EU)
2012/201312D0201KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD av 26. mars 2012 om endring av vedtak 98/213/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for innvendige skiljevegger (2012/201/EU)
2015/193632015D1936DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING av 8. juli 2015
om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til luftventilasjonskanaler og -rør i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
2015/195832015D1958DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING AV 1. juli 2015
om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til geosynteter og beslektede produkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
2015/195932015D1959DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING AV 1. juli 2015
om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til sanitærtekniske varer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
2005/610305D0610KOMMISJONSVEDTAK av 9. august 2005 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer (2005/610/EF) endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1227 av 20. mars 2017
2018/77932018D0779KOMMISJONSBESLUTNING av 19. februar 2018 som fastsetter gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelsene til sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner
2018/77132018D0771KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 2018 som fastsetter gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelsene til festeanordninger som brukes for å hindre fallulykker fra større høyder