Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

I Innledende bestemmelser

§ 2. Omsetning, markedsføring og distribusjon av produkter

Produkter til byggverk med dokumenterte egenskaper etter denne forskriften skal fritt kunne omsettes, markedsføres og distribueres.