Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

I Innledende bestemmelser

§ 2. Omsetning, markedsføring og distribusjon av produkter

Produkter til byggverk med dokumenterte egenskaper etter denne forskriften skal fritt kunne omsettes, markedsføres og distribueres.

  • Veiledning til bestemmelsen

    Produkter til byggverk som er i samsvar med denne forskriften skal fritt kunne omsettes i hele EØS-området. Bruk av produkter til byggverk må imidlertid vurderes opp mot de tekniske kravene til byggverk. De tekniske kravene til byggverk fastsettes nasjonalt og kan derfor variere fra land til land. I Norge er tekniske krav til byggverk fastsatt i byggteknisk forskrift. Det er derfor ikke gitt at CE-merkede produkter til byggverk kan brukes i norske byggverk.