Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer. CE-merkede byggevarer kan omsettes i hele EØS-området.

Vær oppmerksom på at nasjonale byggforskrifter er nasjonalt anliggende. Det betyr at det alltid må vurderes, på bakgrunn av produktdokumentasjonen, om byggevarer vil medvirke til at byggteknisk forskrift (TEK) er oppfylt i Norge.