Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

10. Frivillig CE-merking og ytelseserklæring (rett til å CE-merke)

For byggevarer som ikke er omfattet av harmoniserte produktstandarder, kan produsenten velge å CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse (heretter ETA, som står for European Technical Assessment). Det er med andre ord ingen plikt å CE-merke byggevarene som ikke dekkes av harmoniserte produktstandarder. Men har produsenten valgt å skaffe seg en ETA, må han CE-merke byggevaren. Oversikt over ferdig utarbeidede og gyldige europeisk tekniske bedømmelser (ETA), finnes på nettsidene til EOTA .

I motsetning til en ETA vil ikke en nasjonal teknisk godkjenning nødvendigvis anses som godkjent produktdokumentasjon i andre europeiske land, og vil heller ikke kunne være grunnlag for CE-merking av byggevarer.

Henvisninger