Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

I Innledende bestemmelser

§ 1. Forskriftens virkeområde

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, omsettes, markedsføres og distribueres for bruk i byggverk. For heiser og sikkerhetskomponenter til heis gjelder forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser.

Henvisninger

Endringshistorikk § 1

  • 20.04.16 Forskriftens § 1 endret