Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Forordninger

Forordning (EU) nr. 574/2014 av 21. februar 2014

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 574/2014 slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv.

For å lese forordning (EU) nr. 574/2014 se her:

ikon pdf med lenke

 

 

For å lese forordning (EU) nr. 574/2014 se her:

ikon pdf med lenke