Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Forordninger

Forordning (EU) nr. 1062/2013 av 30. oktober 2013

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 1062/2013 slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv.

For å lese forordning (EU) nr. 1062/2013 se her (jf. den uoffisielle oversettelsen av forordningen i vedlegg a til høringsnotatet):

ikon pdf med lenke

 

 

For å lese forordning (EU) nr. 1062/2013 se her (jf. den uoffisielle oversettelsen av forordningen i vedlegg a til høringsnotatet):

ikon pdf med lenke