Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 24 Innholdet i det europeiske bedømmelsesdokumentet

  1. Et europeisk bedømmelsesdokument skal inneholde minst en generell beskrivelse av byggevaren, listen over vesentlige egenskaper som er relevante for den tilsiktede bruken av varen som angitt av produsenten og som avtalt mellom produsenten og organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer, samt en beskrivelse av metodene og kriteriene for bedømmelsen av varens ytelse med hensyn til disse vesentlige egenskaper.

  2. Prinsippene for den aktuelle produksjonskontrollen som skal anvendes, skal fastsettes i det europeiske bedømmelsesdokumentet og skal ta hensyn til vilkårene for den berørte byggevarens fremstillingsprosess.

  3. Dersom ytelsen for noen av varens vesentlige egenskaper kan bedømmes på en hensiktsmessig måte ved hjelp av metoder og kriterier som allerede er fastsatt i andre harmoniserte tekniske spesifikasjoner eller i retningslinjene nevnt i artikkel 66 nr. 3, eller som anvendes i henhold til artikkel 9 i direktiv 89/106/EØF før 1. juli 2013 i forbindelse med utstedelsen av europeiske tekniske godkjenninger, skal disse eksisterende metoder og kriterier innarbeides som elementer i det europeiske bedømmelsesdokumentet.