Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Vedlegg

Vedlegg II

Liste over publiserte harmoniserte standarder og europeiske tekniske bedømmelsesdokumenter

Vedtak

CELEX

Tittel

2021/1183

32021D1183

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til publisering av referanser til europeiske tekniske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer

2021/1789

32021D1789

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2021/1789 av 8. oktober 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter for fleksible sprinklerslanger med endekoplinger og andre byggevarer.

2022/381

32022D0381

GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2022/381 av 4. mars 2022 om endring av Kommisjonsvedtak (EU) 2019/450 om publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter for forsterket EPS byggesystem med høy massetetthet til bygningsenheter og andre byggevarer.

2022/1517

32022D1517

GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2022/1517 av 9. september 2022 om endring av kommisjonsbeslutning (EU) 2019/450 om publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter for isolasjon laget av løst fyll eller sammensatt granulert ekspandert kork eller løst fyll av granulert naturlig kork og gummi.

2023/424

32023D0424

GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2023/424 av 24. februar 2023 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter for spesialtrukne glassplater og andre byggevarer.

2023/910

32023D0910

GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2023/910 av 3. mai 2023 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter for korrugerte bitumenfliser og -plater og andre byggevarer.

2023/1473

32023D1473

GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2023/1473 av 17. juli 2023 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter for membraner til bruk som tak- eller veggunderlag eller begge deler, og andre byggevarer.