Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

9. Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring (plikt til å CE-merke)

CE-merking og ytelseserklæring er obligatorisk for alle byggevarer som er dekket av en harmonisert produktstandard. Eksempler er takstoler, betongelementer, påhengsfasader, gipsplater, vinduer, EPS, mineralull, sementbaserte blokkprodukter, innblåst isolasjon, fugemasse, sandwichelementer med mer. Det finnes per i dag ca. 450 harmoniserte produktstandarder. Det er derfor meget viktig at produsentene er kjent med om byggevarene de produserer dekkes av en harmonisert produktstandard eller ikke. Oversikt over gjeldende harmoniserte produktstandarder på byggevareområdet finner man enten på byggevareinfo.no eller i den europeiske NANDO-basen. Standardene kan kjøpes hos Standard Norge. Alle kan imidlertid få gratis tilgang til opplysninger som gjelder standardenes virkeområde på Standard Norge sine nettsider ved å se etter ”Produktinformasjon” under hver standard.

Henvisninger