Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 20 Prinsipper for utarbeidelse og vedtakelse av europeiske bedømmelsesdokumenter

 1. Framgangsmåten for utarbeidelse og vedtakelse av europeiske bedømmelsesdokumenter skal

  1. være åpen for innsyn for den berørte produsent,

  2. angi hensiktsmessige obligatoriske tidsfrister for å unngå uberettiget forsinkelse,

  3. ta hensiktsmessig hensyn til vernet av forretningshemmeligheter og fortrolighet,

  4. gi Kommisjonen mulighet til å delta på hensiktsmessig måte,

  5. være kostnadseffektiv for produsenten og

  6. sikre tilstrekkelig kollegium og samordning mellom de tekniske bedømmelsesorganer utpekt for den aktuelle varen.

 2. De tekniske bedømmelsesorganer skal, sammen med organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer, bære hele kostnaden for utvikling og vedtakelse av europeiske bedømmelsesdokumenter.